ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

TÜRK HUKUKUNDA TAHKİMDE TEMSİL İÇİN ÖZEL YETKİ

Giriş Tahkimde temsil için yetki konusu, yetkinin bulunmadığı iddia edildiğinde gerek hakemlerin gerekse yerel mahkemelerin ele alması gereken öncelikli konulardandır. Zira yetkisizlik, tahkim anlaşmasının geçersiz olması, ilgili hakem kararlarının iptal edilebilirliği veya tenfiz edilememesine neden olabilir. Tahkim sözleşmesinin geçersizliği, tarafların, aralarında doğacak hukuki bir uyuşmazlığı tahkime götürme arzularına rağmen, uyuşmazlığın mahkemelerde çözümlenmesi sonucunu doğurur. Türk hukukunda bir tarafın temsilci aracılığıyla tahkim anlaşması yapması»

İPOTEK SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN KEFALET TAAHHÜTLERİNİN GENEL İŞLEM ŞARTLARI ÇERÇEVESİNDE GEÇERLİLİĞİ İLE İLGİLİ 13.02.2013 TARİHLİ 2012/14777 E. VE 2013/2711 K. SAYILI YARGITAY KARARI

Giriş Bankacılık işlemlerinin yaygınlaşması ve çeşitlenmesi sebebiyle bankaların iş ve işlemlerini daha hızlı gerçekleştirme gayeleri ve bu işlemleri belli tipler altında kategorize ederek standartlaştırmak istemeleri, içerisinde genel işlem şartı niteliğinde hükümler barındıran bankacılık sözleşmelerinin kullanımını daha sık hale getirmiştir. Bankalar kredi sözleşmesi yaparken sıklıkla sözleşmeye taraf olmayan bir kişinin maliki olduğu bir taşınmaz üzerinde banka lehine ipotek vermesini talep edebilmektedirler. Bu doğrultuda yaptıkları»

YENİ ÇED YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Giriş Bilindiği üzere gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetler sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi (“ÇED”) Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. ÇED ile ilgili yeni yönetmelik (“Yönetmelik”), 25 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Yönetmelik ile birlikte, Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile (sınır aşan ÇED hariç) uyumlaştırma sağlanmış, uygulamalardaki sıkıntılar dikkate alınarak hangi faaliyetlerde ÇED»

E-KİTAPLAR

HABERLER

HONG KONG’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TAGLAW KONFERANSI

IMG_2189Erdem-Erdem Hong Kong’da düzenlenen 31. Uluslararası TAGLaw Konferansı’na katıldı. 20-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen konferans, TAGLaw® üyelerine dünya çapında 150’den fazla hukuk bürosundan oluşan işbirliği çerçevesinde geliştirdikleri ilişkilerini daha da güçlendirme fırsatı sunuyor. Prof. Dr. H. Ercüment Erdem “Türk Medeni Usul Düzeni” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumunda, Prof. Erdem yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkları, Medeni Usul Hukuku’nda dava »

IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey