ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

ANONİM ŞİRKETLERDE KEFİL OLMA EHLİYETİ

Genel Olarak Anonim şirketlerde kefil olma ve garanti verme ehliyeti 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun[1] (“TTK”) yürürlüğe girmesinden önce Türk hukukunda ultra vires kuralı (amaç dışı işlem yapma yasağı) çerçevesinde değerlendirilen önemli konulardan biri oldu. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda[2] (“Mülga TTK”) düzenleme alanı bulan ultra vires kuralı uyarınca anonim şirketler işletme konusu dışında hak ehliyetine sahip bulunmuyordu ve bu bağlamda anonim şirketlerin»

TÜRK HUKUKUNDA YENİ DÜZENLEME: PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Giriş 29.01.2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“PTDHK” veya “Kanun”), perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılmasını, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasını, tüketicinin korunmasını, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanmasını ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin»

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE HACZİ VE SATIŞI

Limited Şirketler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 573 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulmakta, esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve»

E-KİTAPLAR

HABERLER

ERDEM & ERDEM EBRD TARAFINDAN SAĞLANACAK 175 MİLYON DOLARLIK FİNANSMANDA YDA ŞİRKETLER GRUBUNU TEMSİL ETTİ

Prof. Dr. Ercüment Erdem ve Ali Sami Er liderliğindeki Erdem & Erdem ekibi Akdeniz kıyısında Marmaris, Fethiye, Kalkan ve Kaş gibi gözde turizm merkezlerine 120’den fazla uçuş noktasıyla hizmet veren ve bölgenin en işlek havalimanı olma özelliğini taşıyan Dalaman Uluslararası Havalimanı’nın yeni iç hatlar terminalinin inşası ve işletilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve UniCredit Avusturya Bankası tarafından sağlanacak 175 Milyon »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey