ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ ÇOK AŞAMALI TAHKİM ŞARTINA UYULMAMASI NEDENİYLE TAHKİM SÜRECİNİN DURDURULMASINA KARAR VERDİ

Giriş İsviçre Federal Mahkemesi (“Mahkeme”) 16 Mart 2016 tarihli ve 4A_628/2015 numaralı, 29 Mart 2016 tarihinde yayınlanan kararı (“Karar”)[1] ile aşamalı tahkim anlaşmasına uyulmaması sonucu tahkim sürecinin durdurulmasına karar verdi. Bu Karar Mahkemenin verdiği diğer kararlardan farklılık gösterir ve emsal karar olarak anılır. Genel Davacı ile Davalı; petrol ürünleri arama, üretme, taşıma ve ticarileştirilmesi amacıyla sözleşmeler akdetmiştir. Uyuşmazlık Çözüm Maddesi Taraflar arasında akdedilen»

FİNANSAL KİRALAMADA SAT VE GERİ KİRALA (SALE AND LEASE BACK)

Giriş 28 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu (“FKK” veya “3226 sayılı Kanun”) yaklaşık 27 sene uygulandıktan sonra yerini; 13 Aralık 2012 tarihli ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmakla yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na (“FFFK” ve “6361 sayılı Kanun”) bıraktı. FKK döneminde yapılıp yapılamayacağı tartışmalı bir husus olan sat ve geri kirala»

REKABET KURUMU’NUN SİNEMA HİZMETLERİ SEKTÖR RAPORU

Giriş Rekabet Kurumu (“Kurum”) yakın zamanda tamamlanan Sinema Hizmetleri Sektör Raporu’nun (“Rapor”) sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Anılan sektör raporuyla özellikle film gösterimi hizmetleri pazarında gerçekleşen AFM/MARS birleşmesinin ve bu kapsamda üretim, dağıtım ve gösterim gibi çeşitli pazarlardaki rekabet şartlarındaki değişikliklerin incelenmesinin amaçlandığı görülmektedir. Raporda ayrıca son yıllarda oldukça hızlı şekilde devam eden sinema sektöründeki dijitalleşme sürecinin de incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar kapsamında sinema»

E-KİTAPLAR

HABERLER

IDI KONFERANSI 2016

ıdı1 Uluslararası Dağıtım Enstitüsü’nün (IDI) düzenlediği IDI Konferansı 2016, 3-4 Haziran 2016 tarihinde Torino’da (İtalya) düzenlendi. Uluslararası dağıtım sözleşmeleri (acentelik, tek satıcılık, franchising, vb.) ile ilgilenen uzmanların katıldığı konferansta,  internet satışları ve dağıtımı, internet üzerinden dağıtım ağı kurulması ve yönetilmesi ile internet üzerinden dağıtıcılar ve üçüncü kişilerle ticaret konuları üzerine yoğunlaşıldı. Konferansa, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’ndan Kurucu Ortak Prof. Dr. H. Ercüment »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey