ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

GÜNCEL PHİLİP MORRİS V. URUGUAY KARARI

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (International Centre for Settlement of Investment Disputes, “ICSID”) tahkiminde görülen Philip Morris v. Uruguay davası, davalı Uruguay lehine sonuçlandı. Philip Morris tarafından açılan bu tahkim davası; Piero Bernardini (Başhakem), Gary Born (Davacı tarafından atanan taraf hakemi) ve James Crawford’dan (Davalı tarafından atanan taraf hakemi) oluşan hakem heyeti tarafından, 8 Temmuz 2016 tarihinde karara bağlandı. Bu dava; bir tütün»

ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ TBK M. 66’YA EKLENEN ORGANİZASYON SORUMLULUĞU

Giriş Bilindiği üzere, kanun koyucu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) yürürlüğe koyarak, 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda (“eBK”) birçok değişiklik yapmakla kalmamış, aynı zamanda, yeni kanunda birçok yeni kurum ve kavrama yer vermiştir. Bunlardan biri de “organizasyon sorumluluğu”dur. Aşağıda bu kavramla ilgili genel bir takım bilgiler vermek amaçlanmaktadır. Türk Borçlar Kanununda Organizasyon Sorumluluğunun Düzenleniş Şekli eBK’nın yürürlükte olduğu dönemde, adam çalıştıranın sorumluluğu»

YARGITAY’IN CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN TARAFIN DELİL GÖSTERME HAKKINI YİTİRECEĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (“HGK”) güncel bir kararında, cevap dilekçesi vermeyen davalının delil sunması konusu incelenmiş ve bu konuda oldukça önemli bir karar verilmiştir. HGK’nın 20.04.2016 tarihli ve 2014/2-695 E., 2016/522 K. sayılı kararında, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermeyen davalının, daha sonra delil göstermeye ilişkin talebinin kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verilmiştir. HGK’nın söz konusu kararı, bu ayki makalemizde incelenecektir. Genel Olarak Tarafların»

E-KİTAPLAR

HABERLER

DARBE GİRİŞİMİNİ KINIYORUZ

tc Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı yapılan darbe girişimini nefretle kınıyor, mücadele sırasında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır,  yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Milletçe birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimize, demokrasimize ve hukukun üstünlüğüne daha sıkı sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey