ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

FİNANSAL YARDIM YASAĞI KAPSAMINDA KALDIRAÇLI DEVRALMALAR

Genel Olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun[1] 380. maddesi bir anonim şirketin, kendi paylarını üçüncü bir kişinin satın alabilmesi için onu finanse etmesine, ödünç veya teminat vererek veya diğer araçlarla onu desteklemesine yönelik hukukî işlemleri yasaklar (kısaca “finansal yardım yasağı”). Bu hüküm TTK’da şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak almasını düzenleyen 379. Maddeden hemen sonra düzenlenir. Bilindiği gibi TTK m. 379,»

ÖZEL SEKTÖR TAHVİL SAHİPLERİNİN TEMERRÜT HALİNDE HUKUKİ İMKANLARI

Geçtiğimiz aylarda Türk ekonomisini takip edenler faiz ve enflasyon arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşan tartışmalara şahit oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı Başçı arasında kamuoyuna yansıyan fikir ayrılıkları sırasında, Türk Lirası Amerikan Doları karşısında Nisan 2014’e kıyasla %27 değer kaybetti. Bazıları diğer gelişmekte olan ülkelere göre yaklaşık %10’luk değer kaybını 7 Haziran’da gerçekleşecek genel seçim ortamının sebep olduğu belirsizliğe bağlarken, ekonomistler büyümenin yıllık»

TAHKİMDE GİZLİLİK

Giriş Gizlilik, ticari tahkimin vazgeçilmez özelliklerinden biri olarak değerlendirilir. Nitekim bu özellik, tahkimin avantajları arasında sayılır ve çoğu zaman tarafların uyuşmazlıkların çözümü yöntemi olarak tahkimi seçmelerinin altında yatan etmenlerden biridir. Tahkimin kamuya açık olarak ulusal mahkemeler önünde cereyan etmiyor oluşu, tahkim yargılamasını “gizli” (mahrem) kılar. Kamu kurumları bu yargılamaya müdahil olmaz. Duruşmaya katılmak için bir takım koşullar aranır. Dolayısıyla gizlilik, tahkimin doğasından kaynaklanan»

E-KİTAPLAR

HABERLER

TÜRKİYE & ORTA DOĞU: KÜRESEL REKABET HUKUKU FORUMU

IMAG3219 Wolters Kluwer tarafından düzenlenen “Türkiye & Orta Doğu: Küresel Rekabet Hukuku Forumu” 25 Mart 2015’te İstanbul’da gerçekleşti. Foruma Avrupa, Ortadoğu ve Asya’dan birçok hukukçu ve uzman katıldı. Erdem&Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Ortaklarından ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ercüment Erdem, “Çokuluslu Şirketlerin Türkiye’de Pazara Giriş Stratejileri Konusunda Tavsiyeler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Erdem sunumunda, birleşme & devralma »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey