ERDEM & ERDEM, KENDİSİNİ HUKUKUN PEK ÇOK ALANINDA EN İYİ KALİTEDE HİZMET SUNMAYA ADAMIŞ AVUKATLARDAN OLUŞAN DİNAMİK VE UZMANLIK SAHİBİ BİR BÜRODUR. DEVAMI

YAYINLAR

TAHKİM ANLAŞMASININ HAZIRLANMASI

Giriş Tahkim anlaşmaları milletlerarası tahkimin temel dayanağını oluşturur. Başarılı bir tahkim yargılaması başarılı bir tahkim anlaşması ile başlar. Tahkim anlaşmaları, tarafların doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıklarını tahkim eliyle çözülmesine yönelik ortaya koydukları iradedir. Başarısız şekilde yazılan tahkim anlaşmaları, tenfiz zorluklarına, yüksek ve gereksiz masraflara ve gecikmelere neden olur. Tahkim Anlaşmalarının Yazımına ilişkin Milletlerarası Barolar Birliği Kılavuzu (“Kılavuz”, “IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses”)»

YABANCI PARA BORCU İLE BORÇLANMALARDA TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN 138. MADDESİNİN UYGULAMA ALANI İLE İLGİLİ BAZI YARGITAY KARARLARI

Giriş Bilindiği üzere, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), 818 sayılı eski Borçlar Kanunu’nda yer almayan “aşırı ifa güçlüğü” kenar başlıklı bir düzenleme yer almaktadır. Bu maddeyle ilgili az sayıdaki Yargıtay kararından, yabancı parayla borçlanmalarla ilgili çelişkili olduğu kabul edilebilecek sonuçlara varılmaktadır. Aşağıda kısaca bu kararlara değinilecektir. TBK m. 138’in Yabancı Para Borçları Açısından Düzenlenmesi TBK m. 138 hükmünün»

TEMİNAT OLARAK ALACAĞIN DEVRİ

Giriş Borçlar ilişkisinin önemli teminatlarından biri olarak kullanılan alacağın devri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“BK” veya “Kanun”) 183-190. maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda alacağın devrinin tam olarak bir tanımı yapılmamıştır. BK madde 183 kapsamında, alacaklının bir borç ilişkisinden kaynaklanan alacağını, borçlunun iznine gerek olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak üçüncü kişiye devretmesi alacağın devridir. Aşağıda iradi olarak yapılacak alacağın devrini Türk hukuku ve bankacılık uygulamaları açısından»

E-KİTAPLAR

HABERLER

IDI KONFERANSI 2015

resim 1 Uluslararası Dağıtım Enstitüsü’nün (IDI) düzenlediği IDI Konferansı 2015, 19-20 Haziran 2015’te Porto’da (Portekiz) düzenlendi. Uluslararası dağıtım ile ilgilenen avukatlar, kurum avukatları ve uzmanların katıldığı konferansta acentelik, dağıtıcılık ve franchising sözleşmelerinin fesih müzakereleri ve sonrasındaki döneme daha kolay bir geçiş sağlamak amacıyla kaleme alınan özel hükümler üzerine yoğunlaşıldı. Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun kurucu ortağı ve Galatasaray Üniversitesi Ticaret Hukuku Kürsüsü Emekli Profesörü, »

IFLR1000 IFLR1000 taglaw
Erdem & Erdem is recognised in the IFLR1000 Contributor Most Read In Turkey